Ludność, język i religie

Demografia

Rumunia liczy 21,7 mln mieszkańców oraz blisko 9 mln żyjącej poza granicami, diaspory rumuńskiej. Aż 4 mln z tejże zamieszkuje tereny dzisiejszej Moldowy, historycznie związane z państwem rumuńskim. W samej Rumunii najliczniej reprezentowaną grupą narodowościową są, potomkowie wywodzący się z rdzennej ludności Daków oraz napływających na tereny Dacia Felix z początku II w. n. e. Rzymian - Rumunii. Stanowią oni blisko 89,4% społeczności kraju. Znacząca jest grupa narodowości węgierskiej (7,1%). Zamieszkuje ona głównie północno-zachodnie rejony kraju. Romowie stanowią 2,3%. Pozostałe mniejszości to: Niemcy, Ukraińcy, Turcy, Rosjanie, Serbowie stanowią ok. 1,2% populacji. Postępujący po zakończeniu II Wojny Światowej rozwój przemysłu zmienił dotychczasowy rolniczy charakter Rumunii. Powstanie wielu ośrodków miejsko-przemysłowych spowodowało, że aktualnie 54,7% społeczności, zamieszkuje obszary zurbanizowane. Głównymi ośrodkami miejskimi są obok Bukaresztu (2 339 tyś. mieszkańców): Brasov,Timisoara, Iasi, Galati, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova.
Więcej»

   2002-2019 nbsp;  Tłumacz rumuńskiego - Tłumaczenia rumuńskie © Wszelkie prawa zastrzeżone
 Kraków, Kielce, Katowice, Rzeszów, Warszawa, Wrocław, Poznań, Toruń, Bydgoszcz, Gdańsk, Sopot, Gdynia, Szczecin,Łódź